Natuur & Biodiversiteit

Een impressie van Hoeve Dierkensteen

Oorspronkelijk had de hoeve een gemengde bedrijfsvoering – met akkerbouw en veeteelt. Er werd veel aandacht besteed aan het veredelen van paarden, rundvee, duiven, konijnen en later, toen de paarden vervangen werden door een tractor, ook schapen.

Momenteel is de bedrijfsvoering gericht op een extensieve akkerbouw met als voornaamste gewasen tarwe, uien en aardappelen. Een nevenactiviteit is de veredeling van sorghum en mais. Sinds 2012 is begonnen met de aanleg van akkerranden voor de ontwikkeling van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB-randen). Momenteel is het doel hiervan vooral de controle van luizen in de sorghum, mais en aardappelen.

Gewassen

Natuur

De iepenopstand verdween grotendeels in de tweede wereldoorlog (1940-1945). De overgebleven laanbomen moesten verwijderd door een rooiplicht in de 70-er jaren in verband met de iepenziekte.

De meidoorns moesten gerooid worden in de 70-er jaren doordat ze besmet waren met een bacterieziekte, wat perevuur veroorzaakt. Aangezien onze buren een fruitteeltbedrijf was rooien noodzakelijk.

Vooral sinds 2010, is er veel moeite gedaan om de gebouwen te behouden en de omgeving weer rijker te maken in biodiversiteit. Met behulp van Stichting Zeeuwse Landschap en de knotploeg van ’t Duumpje is er ook werk gedaan aan de oude hoeve hekken, hoeve elementen, de waterput en de knotwilgen bij de waterput. Ook hebben we een aantal oude fruitrassen kunnen planten.

Beeldmateriaal van:

Heeft u interesse in wat u ziet of wilt u een keer een kijkje komen nemen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.