Historie Erf & Gebouwen

Historie

Hoeve Dierkensteen ligt in de Dierkensteenpolder.  De polder is in 1650 ontstaan door herinpoldering van een gebied wat onder water stond tijdens de 80-jarige oorlog.

Het bedrijfsareaal is in de loop van de jaren meerdere malen veranderd in oppervlak. Door de Passegeule-ruilverkaveling in 2016 is er  één bouwblok gekomen rondom de gebouwen, en nog twee percelen op korte afstand.

Zes generaties de Milliano’s hebben de Hoeve helpen ontwikkelen .

  1. Charles Joannes de Milliano en Eulalie Rubbens beheerden als eerste generatie de Milliano’s de toenmalige Hoeve, van 1879 to 1892.
  2. De hofplaats, weiden, dijken en wegen werden van 1892 tot 1902 verpacht door Mevrouw E. Stas de Richelle aan Johannes Hen(d)ricus de Milliano gehuwd met Rosalia Clementina van Hoorickx.
  3. Van 1902 tot 7 april 1945 was de bedrijfsleider hun zoon Alphonsus Henricus de Milliano. Hij was gehuwd met Marie Melanie Doens. Hij heeft het grootste gedeelte van de huidige Hoeve aangekocht in 1938.
  4. 1. Van 1945 tot 1980 was hun zoon Joannes Edmundus Victor de Milliano (overleden, 26 juni 1980) de bedrijfsleider.  Joannes was gehuwd met Cecile Clemetina Bonte (overleden 17 januari 2014). Medevennoten waren Emiel (overleden, 17 mei 1976) en Eugiéne (overleden, 25 mei 1984).
    4.2. Van 1980 tot 1984 werd het bedrijf voortgezet door Eugiéne en Cecile
    4.3. Van 1984 tot 2014 was  Cecile het bedrijfshoofd.
  5. Sinds 2005 zijn Walter Alphonsus Johannes en Johanna Berdinina Theodora Meijer medevennoten en de bewoners van de Hoeve.
  6. Sinds  2014  zijn de kinderen Maarten en Cecile medevennoten,

Het woonhuis is gebouwd omstreeks mid-1800. Een grote schuur is  door blikseminslag afgebrand in 1925 en weer herbouwd door A.H. de Milliano in 1925. ‘De Keete’ is afgebroken en vervangen door een  gebouw met moderne faciliteiten om te koken en te werken, in 2010. Het huis is gerestaureerd in 2011. De stenen waterput is gemetseld door A.H. de Milliano in 1908  en een nieuwe stenen put is gemetseld in 2011.

De Hoeve vroeger

En tegenwoordig