Vergroening?

In voorgaande uitgaven van ‘t Duumpje schreef bestuurs- en redactielid Walter de Milliano een serie artikelen over zijn ervaringen met bloeiende akkerranden en op welke wijze deze ertoe leidden dat hij minder gebruik hoefde te maken van traditionele gewasbeschermingsmiddelen (lees: spuiten) …

Dit artikel verscheen in 4 jaarlijkse uitgave van natuurbeschermingsverening ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen (41e jaargang nr. 2 lente 2015).

Download het artikel

Inhoudsopgave

  • Afsluiting demonstratieproject
  • Hoe nu verder?

Behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met Walter de Milliano via de contactpagina